مرور

هوندا

هوندا آکورد

آكورد 2016 با نوسازی تقريبا كامل امسال خود، كماكان جايگاه خود را در ميان اولين های خودروهای كلاس سدان حفظ نموده است.اين كه يكي از پرفروش ترين خودروهای آمريكا، هدف ايجاد تغييرات قرار گرفته است،خبر بسيار مهم و هيجان انگيزی است. در ميان مدل…