علایم راهنمایی جدید راهی خیابان‌ها می‌شوند!

به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ دستورالعمل جدیدی برای مدیریت نقاط پر تصادف اعمال شده است. به این گونه که بر اساس شاخص تصادف، نقاط مختلف جاده‌ای به دو دسته پر تصادف و دارای تصادف تقسیم می‌شوند. شاخص تصادف عددی است که میزان تصادفات را در یک نقطه نشان می‌دهد و با فرمول‌های خاصی محاسبه می‌شود. به این ترتیب ۳۴۰۰ نقطه حادثه خیز شناسایی شدند و ۱۵۸۰ عدد از آن‌ها پر تصادف نام گرفتند. نقطه پر تصادف نقطه‌ای است که شاخص تصادف در آن از میانگین بیشتر باشد و یا به قولی در آن‌ها حداقل ۲ فوت و ۳ جرح اتفاق افتاده باشد.

نقطه دارای تصادف بخشی از جاده به طول ۳۰۰ متر است که در آن حداقل یکبار تصادف رخ داده باشد. به همین دلیل برای نشان دادن شدت خطر در نقاط مختلف جاده‌ای، از چهار تیپ مختلف تابلو استفاده می‌شود. تیپ اول‌ نمونه تابلوی آشکارسازی نقاط پر تصادف در محل قوس معکوس (دوبل) است که عدم رعایت سرعت مجاز عامل اصلی تصادفات است.

تیپ دوم‌، نمونه تابلوی آشکارسازی نقاط پرتصادف است که تواماً سرعت و سبقت غیر مجاز در بیشتر تصادفات عامل اصلی حادثه بوده است.

تیپ سوم، نمونه تابلوی آشکارسازی محدوده پرتصادف است که عدم توجه و سرعت غیر مجاز منجر به تصادف با عابر پیاده و یا کاربران خاص می‌شود.

تیپ‌ چهارم، نمونه تابلوی آشکارسازی نقطه پرتصادف است که سرعت غیرمجاز و توجه نکردن به تقاطع عامل اصلی تصادف است.

امیدواریم رانندگان از این اقدام سازمان راهداری استفاده مفید بکنند و شاهد کاهش تصادفات باشیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.