مرور برچسب

آیرزو۵

آریزو ۵ تازه واردی از کمپانی چری در ایران!

سال‌ها پیش وقتی حرف از خودروها چینی زده می‌شد، خیلی‌ها این خودرو ها را یک شوخی در بازار ایران می‌دانستند که با عدم فروش خوب، بار سفر از کشورمان خواهند بست. کمتر کسی فکر می‌کرد که صنعت خودرو چین به حدی پیشرفت کند که خودروهای وارداتی و…