مرور برچسب

سیستم ترمز خودکار

۵ تکنولوژی جدید که می‌توان آن‌ها را در اتومبیل‌های سال ۲۰۱۷ دید!

صنعت خودروسازی جهان به سرعت روبه پیشرفت هست و هر روز درباره تکنولوژی‌های جدید از گوشه و کنار دنیا خبرهایی می‌رسد. امسال هم باید سالی پر از خبرهای هیجان‌انگیزی درباره تکنولوژی و صنعت خودروسازی باشد. وب‌سایت Carbuzz امسال مانند دیگر…