نحوه و شرایط ثبت شرکت در ایران

کلیه شرکت ها هنگامی اعتبار پیدا می کنند که و از نظر قانونی به رسمیت شناخته می شوند که به ثبت رسیده باشند لذا شرکت ها به عنوان الزام قانونی باید به ثبت برسند. در حقیقت ثبت شرکت یک روشی می باشد که دولت مقررات شرکت های تجاری را با استفاده از آن کنترل می کند تا تمامی فعالیت های شرکت ها تحت حمایت و تحت کنترل قانون قرار گیرد و مشخص شود که آیا جهت ایجاد شرکت مقررات مورد نیاز رعایت شده است یا نه.

به موجب قانون 95 قانون تجارت “ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات ثبت شرکت ها می باشد”

مزایایی که ثبت شرکت ها دارد عبارت می باشد از:

در صورتی که یک شرکت به ثبت رسانده شود ؛ قراردادهایی که میان شرکا بسته می شود جنبه رسمی و قانونی پیدا کرده و در آتی هیچ کدام نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی از وجود شرکت نامه و اساسنامه و دیگر تصمیماتی که به ثبت می رسد ف اظهار بی اطلاعی کرده و یا به ایراداتی که در مورد اسناد غیر رسمی امکان دارد وارد کرد ، استناد کنند.

از نظر معامله کنندگان با یک شرکت ، تاسیس شرکت از چنان اهمیت بالایی برخودار می باشد که بدون مراجعه به آن ، معمولا نمی توانند معامله را انجام دهند. چون فردی که قرارداد مهمی را با شرکت انعقاد می کند یا معامله مهمی را صورت می دهد ، باید اطلاع داشته باشد که میزان سرمایه شرکت چقدر می باشد و مدیران تا چه حدودی در شرکت اختیار دارند و در حالت کلی قدرت و توانایی این شخصیت حقوقی به چه اندازه می باشد.

ثبت کردن شرکت ، امکان حضور در مناقصات و مزایدات را به شرکت ها می دهد.

در قانون تجارت شرکت ها را به هفت گروه دسته بندی می کنند که در زیر ما آن ها را بیان خواهیم نمود.

جهت دریافت اطلاعات لازم در خصوص ثبت انواع شرکت می توانید با مشاورین ما در موسسه ثبت شرکت در ذهن ناب تماس بگیرید :

همراه: 09122938218

همراه: 09356610070

دفتر: 02188660581

به موجب ماده 20 قانون تجارت شرکت های تجاری عبارت می باشند از:

  • شرکت های سهامی
  • شرکت با مسئولیت محدود
  • شرکت تضامنی
  • شرکت مختلط سهامی
  • شرکت مختلط غیر سهامی
  • شرکت نسبی
  • شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت سهامی عام

عبارت از شرکتی می باشد بخشی از سرمایه شرکت از راه فروش سهام به مردم تامین می شود به این صورت که موسسین پیش از این 20% سرمایه را خود تعهد نموده و حداقل 35% مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام رشکت در شرف تاسیس در یکی از بانک ها سپرده و سپس اظهارنامه را ضمیمه ی طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام ، به مراجع ثبت شرکت ها ارائه کنند.بعد از ثبت شرکت سهامی عام ، سهام آن در بورس داد و ستد می گردد. کامل ترین نوع شرکت سهامی ، شرکت سهامی عام می باشد و جهت انجام امور با اهمیت مانند استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارج و تاسیس کارخانجات و ایجاد سدها و بانک ها ، که سرمایه فردی کفاف آن را نمی دهد ، تشکیل می گردد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام

مرحله اول:

– ارائه دو نسخه اعلامیه پذیره نویسی که باید کلیه موسسین آن را امضاء کرده باشند.

– ارائه دو نسخه اظهارنامه تکمیل شده

– ارائه دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده

– ارائه کپی برابر اصل مدارک شناسایی موسسین

– ارائه اصل گواهی بانکی مشخص کننده پرداخت سرمایه ( لااقل 35% از 20% سرمایه تعهد شده )

– ارائه اصل جواز فعالیت از مراجع مربوطه که مواقعی که ثبت موضوع نیازمند مجوز باشد.

– ارائه اصل جواز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار

– ارائه فرم تکمیل تعیین نام به ترتیب اولویت نام پیشنهادی و همین طور فیش واریزی مربوطه

مرحله دوم :

– ارائه دو نسخه اساسنامه که مجمع عمومی موسس آن را تصویب کرده باشد.

– ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه تعیین اعضا هیئت مدیره ، انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار

– ارائه دو نسخه صورتجلسه هیئت مدیره

– ارائه اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت 35 درصد سرمایه شرکت ( اگر قسمتی از سرمایه موسسین به شکل غیر نقدی باشد)

– ارائه اصل جواز سازمان بورس و اوراق بهادار

شرکت سهامی خاص

راهنمای ثبت شرکت سهامی خاص : غالباً چند نفر که با هم اتفاق نظر دارند باهم جمع شده و شرکت سهامی خاص تاسیس می کنند و بیشتر مواقع هم این افراد باهم دارای رابطه فامیلی می باشند. و کلیه سرمایه شرکت را هم موسسین شرکت تامین می کنند و از آنجایی که صدور اعلامیه و پذیره نویسی وجود ندارد تشریفات مربوط به شرکت های سهامی عام در آن ها رعایت نمی شود و تعداد شرکای آن هم کم است.به خاطر همین مسئله هم می باشد که شرکت سهامی خاص گفته می شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:

– مهیا کردن دو نسخه از اظهارنامه شرکت های سهامی خاص.

– ارائه دونسخه از اساسنامه شرکت سهامی خاص.

– تهیه و تنظیم نمودن اقرارنامه صورتجلسه شرکت سهامی خاص

– ارائه اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهد شده به همراه فیش واریزی

– تکمیل کردن فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام پیشنهادی و همین طور فیش واریزی

– ارائه دو نسخه از صورتجلسات مجمع عمومی و موسسان شرکت های سهامی خاص

– ارائه فتوکپی کلیه مدارک شناسایی اعضای شرکت مانند بازرسین ، اعضای هیئت مدیره و سهامداران

– ارائه نمودن گواهی عدم سوء پیشینه هر کدام از اعضای شرکت .

– تهیه نمودن مدارک شناسایی کامل و وکیل قانویی با ترجمه چنانچه سهامدار خارجی باشد.

شرکت با مسئولیت محدود

این شرکت ها میان دو یا چند نفر جهت انجام امور تجاری تشکیل می شوند و سرمایه شرکت به قطعات سهام تقسیم نمی شود و هر کدام از شرکا به میزان سرمایه خود در شرکت دارای مسئولیت می باشند ( ماده 94 قانون تجارت ) .

در اسم شرکت باید عبارت با مسئولیت محدود قید گردد و همین طور اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ کدام از شرکاء باشد چون شریکی که در اسم او اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامت در شرکت تضامتی را خواهد داشت( ماده 95 ق.ت) .

برای تشکیل این شرکت ها حداقل به دو شریک نیاز می باشد و حداقل سرمایه اولیه مورد نیاز نیز یک میلیون ریال می باشد. این نوع شرکت ها موضوعاً تجاری می باشند و موضوع فعالیت آن نمی تواند چیزی به غیر از امور تجاری باشد.

جهت دریافت اطلاعات لازم در خصوص ثبت انواع شرکت می توانید با مشاورین ما در موسسه ثبت شرکت در ذهن ناب تماس بگیرید :

همراه: 09122938218

همراه: 09356610070

دفتر: 02188660581

https://zehnenaab.com/

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

– پراخت نمودن 40000 ریال به شماره حساب 2171329011009 بانک ملی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک ک.شر برای تعیین نام شرکت

– مهیا کردن 2 نسخه از شرکت نامه که حتما به امضای هر کدام از سهامدارن رسیده باشد.

– اماده نمودن 2 نسخه از اساسنامه شرکت ، که به امضای هر کدام از سهامداران رسیده باشد.

– آماده نمودن 2 نسخه از تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود ، که توسط تمامی سهامداران امضا شده باشد.

– مهیا کردن 2 نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی ، که توسط هر یک از سهامداران و بازرسین حاضر در جلسه امضا شده باشد.

– ارائه دو نسخه از صورتجلسه هیئت مدیره

– ارائه گواهی تاییدیه هیئت مدیره ، مبنی بر غیر دولتی بودن سهامداران و اشخاص حقوقی

– آماده کردن و تنظیم معرفی نامه نماینده یا نمایندگان شرکت.

– آماده و تنظیم نمودن وکالتنامه در صورتی که امور ثبت شرکت را وکیل انجام می دهد.

– مشخص نمودن قالب و موضوع فعالیت شرکت و مجوز شرکت.

– مهیا کردن گواهی عدم سوئ پیشینه کلیه اعضای شرکت

– معین نمودن نام شرکت با قید کلمه «با مسئولیت محدود »

– معیین نمودن اختیارات اعضای اصلی شرکت و جایگاه هر کدام.

– مهیا کردن مدارک شناسایی کلیه اعضا کپی برابراصل مدارک مانند :هیئت مدیره ، شرکا و دیگ اعضا.

این مطلب یک رپورتاژ آگهی بوده و چرخان در تهیه آن نقشی نداشته است

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.