شرایط فروش فوری-نقدی هایما S7 پلاس با حذف محدودیت‌ها اعلام شد

به تازگی گروه صنعتی ایران خودرو نوزدهمین طرح فروش فوری و نقدی بدون قرعه‌کشی بزرگترین کراس اوور خود را اعلام کرد. در این طرح که تنها شرایط فروش خودرو هایما اس7 پلاس (توربوشارژ) اعلام شده، قیمت این خودرو به صورت قطعی 675 میلیون تومان بوده و زمان تحویل نیز سه ماهه ذکر گردیده است. ایران خودرو هایما اس7 پلاس را با 5 رنگ خاکستری، مشکی، نقره‌ای، سفید و ذغالی عرضه میکند که تمامی این رنگ‌ها متالیک هستند. لازم به ذکر است که قیمت این خودرو به تازگی از 640 میلیون تومان به 675 میلیون تومان افزایش یافته است.

متقاضیان می‌توانند از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/07/07 اقدام به خرید نموده و تا زمان تکمیل ظرفیت، هم‌چنان این طرح ادامه خواهد داشت. با ورود به سایت اینترنتی فروش محصولات به نشانی https://esale.ikco.ir پس از ثبت اطلاعات شخصی و دریافت کد کاربری و رمز عبور نسبت به ثبت‌نام و انتخاب نوع خودرو اقدام کنند.

تصویر شرایط فروش

اما در این شرایط فروش ایران خودرو، روند عرضه و ثبت‌نام خودرو نسبت به گذشته تغییر کرده و مشتریان باید مرحله ابتدایی ثبت‌نام را به‌صورت اینترنتی انجام دهند.

ﺷﺮاﯾﻂ عمومی ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ:

1. ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ‌گیرد
2. ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم، ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب (ﺷﻤﺎره شبا) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻻزم اﺳﺖ از ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺑﺮای وارﯾﺰ وﺟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ
3. ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
4. ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺧﻮدرو ﭘﺲ از 5 ﻣﺎه از زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮوﯾﺲ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد و در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﺣﺪاﻗﻞ 1,000ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ
5. در اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ از زﻣﺎن وارﯾﺰ وﺟﻪ ﺗﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدرو ﺳﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ و اﻧﺼﺮاف ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

2 دیدگاه
  1. علی می گوید

    انصافاً هم از جک اس۵ بهتره هم قیمت بهتری داره

     
  2. محسنی می گوید

    شرایط عالی داره

     

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.