Take a fresh look at your lifestyle.

مقیمی رفت و مدیر مستعفی دیگر بر سر مدیریت ایران خودرو آمد!

با تصمیم اعضاء هیات مدیره، مهدی خطیبی به عنوان مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، منصوب شد. ایشان در سال گذشته، به عنوان مدیرعامل شرکت پرتعهد ریگان خودرو منصوب گردیده بود که در همان ابتدای سرکار آمدن، قول های فراوانی به مشتریان این شرکت داده بودند؛ اما یک ماه از مدیرعاملی خطیبی نگذشته بود که در عین ناباوری، استعفا دادند!مهدی خطیبی از مدیران با تجربه صنعت خودرو بوده که سوابق متعددی در کارنامه خود به ثبت رسانده است. مدیریت فروش ایران خودرو، مدیرعاملی ریگان خودرو، مدیرعاملی شرکت لیزینگ ایران خودرو، مدیرعاملی شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو، مدیرعاملی شرکت اورین خودرو و مدیرعاملی شرکت لیزینگ شهر از جمله سوابق وی به‌ شمار می‌رود.

مدیرعامل جدید گروه صنعتی ایران‌ خودرو، در بخش خصوصی نیز تجربیاتی داشته که از جمله آن می توان به شرکت پارسیان موتور، پرشیا خودرو، ایرتویا، نگین خودرو و چند بخش صنعتی دیگر با عناوین ریاست و یا عضویت در هیات مدیره اشاره کرد.

قبل از خطیبی و در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی، فرشاد مقیمی یکی از معاونین وزارت صمت به مدیرعاملی ایران خودرو منصوب شده بود. اینطور که گفته می‌شود، مقیمی از بستگان رئیس دفتر رئیس جمهور سابق بوده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.