Take a fresh look at your lifestyle.

تایید رسمی افزایش قیمت 25 محصول ایران خودرو!

پس از آنکه روز گذشته مصوبه جدید شورای رقابت مبنی بر افزایش 25 محصول گروه صنعتی ایران خودرو بر روی سایت رسمی آنها قرار گرفت، زمزمه ها در خصوص افزایش قیمت و تایید این موضوع آغاز شد.

پس از مدتی این خبر و مصوبه از روی خروجی سایت شورای رقابت حذف گردید، اما با توجه به همان مصوبه، پیرو افزوده شدن استانداردهای اجباری و اختیاری محصولات شرکت ایران خودرو، تغییرات قیمتی و کد کلاس محصولات این شرکت به زودی و از ابتدای تیرماه بر روی خودروهای این شرکت اعمال خواهد شد.

با توجه به شرایط موجود، این اصلاح قیمت ها، احتملا پس از تایید، بصورت رسمی و از ابتدای تیرماه اعمال خواهد شد.

اما در پی درج این خبر، دادجوی توکلی، مدیر روابط  عمومی مرکز ملی رقابت در این خصوص گفت:

بر اساس استانداردهای اجباری باید تمام محصولات از ابتدای تیرماه با استاندارد جدید تولید شوند. به همین منظور اطلاعات و آمار محصولات ایران خودرو به شورای رقابت ارسال و براساس آن تغییرات قیمتی انواع محصولات اعلام شده است. این تغییرات قیمتی به دلیل اعمال استانداردهای جدید خودرویی و تغییرات فنی در خودروها است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.