Take a fresh look at your lifestyle.

بی کیفیت ترین خودروهای داخلی را بشناسید!

هر از گاهی کمپانیهای بزرگ خودروسازی ایران، محصولات خود را برای بررسی به نهادها و شرکت های ذیربط ارسال میکنند تا ضمن بررسی، ایرادات و مشکلاتشان را شنیده و صد البته برای رفع آنان هیچ اقدامی نکنند! 

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اصولا این مهم را بر عهده داشته و گاها لیست هایی را بر اساس استانداردها و چک لیست های بین المللی منتشر می سازد. پس از آنکه مدتی قبل بهترین و بدترین خودروها از دیدگاه مشتریان در بازه های قیمتی متفاوت از محصولات کمتر از 25 میلیون تا خودروهای بالای 125 میلیون تومانی و در دسته های جداگانه منتشر شد، حال خبرگزاری ایسنا لیستی را منتشر کرده است که در آن به محصولات داخلی، تا دی ماه سال جاری ستاره های کیفی اعطا شده است. با این که در این خبر به منبع اصلی اشاره نشده است، اما به نظر میرسد که این لیست نیز از سوی شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران تهیه شده باشد. لازم به ذکر است کهاین لیست در جدیدترین ارزیابی که مبتنی بر مدل ارائه یک تا پنج ستاره کیفی است، منتشر گردیده است.

اولین لیست طبق معمول مربوط به خودروهای ارزان قیمت است. این لیست محصولات داخلی که قیمتی کمتر از 25 میلیون تومان دارند را شامل شده است. 

در دسته بندی اول، خودروهای سایپا ۱۳۱ پارس خودرو، سایپا ۱۳۲، سایپا ۱۳۱، تیبا و سایپا ۱۱۱ با افتخار و اقتدار تمام، توانستند معادل یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب نمایند! ( البته معلوم نیست کسب یک ستاره حداقل امتیاز است یا عدم کسب ستاره ) 

tiba side

در واقع ایرانیان عزیزی که این محصولات را انتخاب می کنند، نسبت به هزینه ای که می پردازند، بدترین محصولات را خریداری می نمایند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.