Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

بررسی لکسوس RX L

بررسی شاسی‌بلند لکسوس RX L مدل ۲۰۱۸ (ویدئوی اختصاصی)

بسیاری از افرادی خواهان خرید خودروهای شاسی‌بلند به دنبال فضای بزرگ و جاداری نیز هستند. مهندسان لکسوس با تولید و ارائه مدل جدید لکسوس RX L توانسته‌اند تا به این نیاز مشتریان پاسخ دهند. از سوی…