Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

بررسی پاترول 2016

نگاهی اختصاصی به پاترول جدید 14 میلیارد تومانی در ایران + ویدیو بررسی

به تازگی نیسان پاترول جدید وارد بازار کشور شده که قیمت فوق‌لعاده 14 میلیارد تومان برای خرید آن درخواست شده است. حال ما به سراغ این خوردو رفته‌ایم تا ببینیم آیا واقعا این خودرو ارزش 14…