Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

برقراری ارتباط خودروها

خودروهایی که با یکدیگر و چراغ های راهنمایی ارتباط برقرار می کنند!

در آینده‌ای نه‌چندان دور، به لطف سامانه‌های جدیدی که هم‌اکنون، شرکت‌های بزرگ خودروسازی مشغول کار برروی آن‌ها هستند، دیگر رانندگان نیازی به گذراندن بی‌نهایت ساعت پشت چراغ‌های راهنمایی در…