Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

برن معتبر

برجام برای هر کسی “آب” نداشت، برای صنعت خودروسازی کشور”نان” داشت!

به گزارش چرخان، پس از توافق صورت گرفته در سال 1392 که به برجام موسوم شد، صنعت خودروسازی کشور به تکاپوی زیادی برای از سرگیری روابط خود با شرکت‌های خودروسازی دنیا داشتند و برگزاری همایش بزرگ…