Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

بهترین شرایط فروش

رضایتمندی مشتریان از فرآیند فروش خودروهای سواری در سال ۹۴

سازمان بازرسی و کنترل کیفیت در پایان هر سال و با آغاز سال جدید، گزارشی را منتشر می‌کند که بر اساس آن، میزان رضایت مشتریان از شرایط فروش خودروهای شرکت‌های مختلف مشخص شده است. این ارزیابی باعث…