Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

بهتر خودروی 80 میلیونی

بهترین خودروی کشور از نگاه مشتریان در بازه قیمتی 75 تا 100 میلیون تومان را بشناسید!

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران که از ماه شهریور سال جاری، بررسی کیفیت خودروهای داخلی را منتشر نکرده است، در آماری جدید خودروهای داخلی را بر اساس سطح رضایتمندی مشتریان رتبه بندی و معرفی…