Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

بوئینگ مسافرت

پورشه به‌عنوان کشنده ایرباس A380، وارد کتاب رکوردها شد

زمانی که حرف از خودروهای کشنده زده می‌شود، پورشه می‌تواند یک گزینه باشد که در ذهن شما مانند چراغی روشن خواهد شد. از امروز به بعد نام پورشه را در این زمینه فراموش نخواهید کرد، چرا که یک کاین…