Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

بی ام دابلیو ایسک 5

تصویر BMW X5 نسخه 2019 را ببینید!

با اینکه کمپانی آلمانی BMW در حال کار بر روی نسل جدید X5 است، شواهد و قرائن نشان می‌دهد که این کمپانی به صورت پنهان برنامه‌های زیادی برای این نسل جدید شاسی بلندش دارد و شاید هم اکنون کمی زود…