Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

تولید خودرو در ایران

رکورد کاهش شدید تولید خودرو در ایران در 18 سال گذشته!

این روزها که صنعت خودروسازی ایران، حال‌وروز خوشی ندارد، با آمارهای جدیدی هم در حوزه تولید خودرو و هم کاهش فروش مواجه شده است. طبق آماری که منتشرشده است، صنعت خودروسازی ایران، بر اساس آمار…