Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

تویوتا تی جی کروز

برنامه تویوتا برای یک رونمایی بزرگ تا چندماه آینده چیست؟

در سال 2007، تویوتا از یک طرح مفهومی غیرمعمول و متفاوتی را که بانام TJ کروزر شناخته می‌شد، رونمای کرد. اگرچه ممکن است در آن سال، بعضی‌ها که این خودرو را دیده‌اند گفته باشند که این طرح، تنها…