Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

تویوتا میرای

نجات زمین با تویوتا میرای!

دمای محیط زمین در حال افزایش است و هوای شهرهای بزرگ روزبه‌روز بسیار آلوده‌تر می‌شود که بخشی از این آلودگی‌ها به دلیل وجود خودروهاست. با وجود اینکه بسیاری از خودروهای روز دنیا با موتور…