Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

تیگوان ۲۰۱۸

بررسی شاسی‌بلند جدید فولکس‌واگن تیگوان ۲۰۱۸ (ویدئوی اختصاصی)

چند سالی است که شاسی‌بلند فولکس‌واگن تیگوان وارد بازار ایران شده است و توانسته نظر بسیاری از افراد را به خود جلب کند. فولکس‌واگن تیگوان ۲۰۱۸ نسبت به نسخه‌های قبلی تغییر چندانی پیدا نکرده ولی…