Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

جاده چالوس

ماجرای جاده چالوس و گازوییل چیست؟

ماجرای ریختن گازوییل در جاده چالوس یکسالی است که در شبکه‌های اجتماعی جنجالی شده و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار ویدئوهایی از این اتفاق بسیار بد مدعی شدند که یدک کش‌ها در این…