Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

خپارس

کدام خودروساز ایرانی و با چه وضعیتی به دنبال مذاکره با لادا است؟

چند وقتی است که حضور آوتوواز در ایران جنجالی شده و صحبت از حضور برند معروف این شرکت یعنی لادا به یکی از تیترهای اصلی رسانه‌های مختلف تبدیل شده است که چرخان برای اولین بار از جزئیات بیشتر این…