Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

خیرد خودروهای داخلی

دلیل گرانی خودروهای داخلی مشخص شد؛ راهکار کاهش قیمت پراید و سایر خودروها چیست؟

به گزارش چرخان، گرانی خودروهای داخلی شایعات زیادی را در بازار ایجاد کرده است که از جمله آن می‌توان به تاثیر حضور خودروسازان در بازار آزاد و دستکاری عرضه و تقاضا توسط این شرکت‌ها اشاره کرد…