Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

داشبورد آریزو

آغاز تحویل آریزو 5 ارتقاء یافته مدیران خودرو با داشبورد جدید؛ تغییر تنها چندماه پس از عرضه!

نیمه دوم سال گذشته بود که شرکت مدیران خودرو نسخه ارتقاء یافته خودرو آریزو5 خود را به بازار عرضه کرد. سدانی که در غیاب سایر سدان‌های چینی و امثالهم، فروش خوبی را برای این شرکت کسب کرده است.…