Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

در سطح اروپا

خودروهای برتر سال در اروپا را چگونه می‎توان با خودروهای برتر دنیا مقایسه کرد؟

توجه داشته باشید تمام خودروهایی که در زیر نام برده شده‎اند شایستگی حضور در این فهرست را ندارند. ماه ژوئن سال 2016 که پشت سر گذاشتیم را ماه "پر تشویش" نیز می‎نامند. اکنون که در نیمه‎های سال…