Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

دزدیکو

عوام فریبی مردم و حاکمیت توسط آذویکو تمامی ندارد،لوکسژن به نمایندگی های آذویکو آمد

طی خبرهایی که امروز به‌دست ما رسید گویا عوام‌فریبی خودروسازی آذویکو پایانی ندارد و با حضور خودروی لوکسژن U6 در نمایندگی‌های سراسر کشور به‌خصوص شهر مشهد، قیمت اعلامی برای این خودرو نیز…