Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

دعوتنامه سایپا

دعوتنامه‌های رنو ساندرو صادر شد

شرکت پارس خودرو در حال صدور دعوتنامه‌های رنو ساندرو است.دعوتنامه‌ها برای مشتریانی صادر شده است که موعد تحویل آن‌ها مرداد 97 بوده است. سایپا قیمت 55 میلیون و ششصد هزار تومانی را برای تعهدات…