Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

دلایل استفاده از بنزین عادی

بنزین عادی بزنیم یا سوپر؟

این سوال همواره اذهان بسیاری را به خود مشغول کرده است: "آیا استفاده از بنزین معمولی در ماشینی که نیاز به بنزین سوپر دارد سبب آسیب‌دیدگی آن می‌شود یا خیر؟" به شخصه بارها شاهد آن بوده‌ام که…