Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

دلیل خرابی کولر خودرو

هر آنچیزی که در مورد عیب یابی کولر و بخاری خودرو باید بدانید

یکی از امکانات رفاهی همه خودروهای تولیدی فعلی در کشور، کولر و بخاری خودرو است که در فصول سرد و گرم باعث بهبود وضعیت هوای داخل خودرو شده و از گرم شدن یا سرد شدن داخل خودرو جلوگیری می‌کند، اما…