Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

صنایع خودروسازی

رد درخواست اتحادیه اروپا برای تعرفه صنایع خودروسازی توسط ترامپ

به تازگی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، درخواست اتحادیه اروپا مبنی بر رفع تعرفه بر خودروهای ساخت این منطقه را رد کرده است. این در حالیست که سیچیلیا مالمستروم، کمیسیونر تجاری اتحادیه…