Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

صندلی برقی

هیوندای آزرا فراخوان شد!

کمپانی هیوندای‌موتور، تعدادی از مدل‌های قدیمی هیوندای آزرا را به علت نقص در صندلی برقی راننده فراخوان کرده است! این خودروساز براساس گزارشی که توسط اداره ملی ایمنی و ترافیک بزرگراه‌های…