Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

طراحی بد

6 مورد از زشت‌ترین خودروهای تاریخ اروپا را بشناسید

در مورد طراحی خودروها این غول‌های آهنی دوست داشتنی، تاکنون زیاد صحبت کرده‌ایم. حال می‌خواهیم باز هم به زشت‌ترین خودروهای تاریخ، این بار در اروپا بپردازیم. البته شاید شما با دیدن این خودروها…