Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

طراحی صنعتی

داستان یک طراحی: ساب Aero-X!

با سفر در طول تاریخ همواره در گذشته می‌توان چیزهایی را یافت که در آینده جذابیت بیشتری پیدا کرده‌اند. عدم موفقیت برند ساب در نتیجه مدیریت غلط، شاید برای کسانی که در گذشته این برند را دنبال…