Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

طرح های مفهومی شاسی بلند

شاسی بلندهای پرقدرت و جذابی که به مرحله تولید نهایی نرسیدند!

شاسی بلندهای با عملکرد و کارایی بالا، به خودروهایی گفته می‌شود که هم ازنظر کارکرد فنی و هم ازنظر امکانات، یک سرو گردن بالاتر از برادران خود هستند. شاسی بلندهایی که شرکت‌های سازنده‌شان، با…