Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

عربستان

ویدئویی از آغاز حمله جیتور با کراس‌اوورهای لوکس به خاورمیانه و ایران!

شاید نام جیتور را کمتر شنیده باشید. اما اوایل آذرماه امسال بود که تصاویری از یک خودرو ناشناخته و همراه با برچسب استتارگونه در تهران دیده شد. باتوجه به اینکه هنوز مشخص نبود که کدام یک از…