Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

علی الدین بروجردی

رونمایی از محصولات ماهیندرا در دومین نمایشگاه خودروی تهران!

همواره اولین روز نمایشگاه‌های خودرو در سرتاسر جهان، مربوط به خبرنگاران و کارشناسان است. یکی از شرکت‌هایی که در این روز در دومین دوره نمایشگاه خودروی تهران به معرفی محصول خود پرداخت، عظیم…