Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

فراری سوپرفست

با بزرگ ترین قلب های تپنده نصب شده بر روی خودروهای 2020 آشنا شوید!

بااینکه در خودروهای امروزی، رسم بیشتر شرکت ها و سازندگان بر این شده است که حجم موتور را کم کرده و با استفاده از فن‌آوری‌های مدرن به‌کاررفته در قلب‌های تپنده، بتوانند جبران این کاهش حجم موتور…