Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

فراری 250

نگاهی به گران ترین تصادفات تاریخ صنعت خودرو!

در طول سال‌هایی که صمعت خودروسازی وجود داشته و روزبه‌روز بر تعداد خودروهای بسیار گران این صنعت جذاب افزوده می‌شود، بدون شک، حادثه‌هایی نیز برای این ابرخودروهای گران، در سراسر دنیا، پیش‌آمده…