Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

فردا T5 خودرو ناایمن

انتشار اسناد جالبی از میزان داخلی سازی پایین کراس اوور کم‌ایمن فردا T5!

همان‌طور که مستحضرید، مدتیست که شرکت خودروسازی فردا (فردا موتورز) تبلیغات زیادی را برای کراس اوور جدید و کم‌ایمن خود، یعنی FMC T5 آغاز نموده است. متاسفانه باید گفت که حواشی برای این…