Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

فروش خودروهای خارجی

اشتغال هزاران نفر و تعدیل بازار خودروهای خارجی در انتظار رفع ممنوعیت واردات!

به گزارش چرخان، واردات خودروهای خارجی در خرداد سال 97 ممنوع شد و عملا بسیاری از شرکت‌های واردکننده خودروهای خارجی با مشکلات زیادی روبرو شدند و حتی برخی از آنها به تعطیلی کشانده شده‌اند.…