Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

فروش خودرو به مادران

طرح ایران خودرو در فروش خودرو به مادران دارای دو فرزند و بالاتر؛ طرحی ناقص و پیش پا افتاده!

باتوجه به اعلام روابط عمومی گروه صنعتی ایران خودرو، این خودروساز برنامه دارد تا در راستا اجرا قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نیز عمل به مسئولیت‌های اجتماعی خود در قبال جامعه، نیمی از…