Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

فروش فوری جک اس3

جدیدترین شرایط پیش فروش جک اس3 اتوماتیک اعلام شد (خرداد 98)

با بهم ریختگی موجود بازار خودروهای خارجی، شرکت‌های خودروساز برای جبران کمبود عرضه وارد کار شده و با عرضه شرایط فروش مختلف سعی در متعادل کردن بازار دارند که البته این موضوع در بعضی از شرکت‌ها…