Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

فناوری های ویژه خودرو

فناوری‌های ویژه پیش از تصادف در محصولات جدید فولکس‌واگن

کمپانی فولکس‌واگن در جدیدترین طرح خود سعی دارد تا با نصب سیستمی جدید، از تصادف خودروها تا حد امکان جلوگیری کرده و افرادی که ماشین‌شان را از جان خود بیشتر دوست دارند، نجات دهد. این خودرو…