Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

فواید ترمز ABS موتور

آیا ترمزهای ABS روی موتورسیکلت،ارزش کارگذاری دارند؟

شاید تابه‌حال از خودتان این سؤال را پرسیده باشید که موتورسیکلت‌های دارای ترمزهای ABS، مزیت بسیار بیشتری نسبت به موتورهای دیگری که این سیستم را ندارند، در خود جای‌داده‌اند یا خیر؟ درواقع آیا…