Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

فوت موتورسوار بر اثر صاعقه

مرگ موتورسوار در اثر برخورد صاعقه به کلاه ایمنی!

آیا تابه‌حال برایتان پیش‌آمده است که در شرایط جوی بسیار بد و درحالی‌که صدای رعدوبرق‌های ترسناکی از آسمان شنیده می‌شود، رانندگی کنید؟ شرایطی که بدون شک می‌تواند برای یک موتورسوار با خیس شدن…