Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

فورثینگ M4

آیا دانگ فنگ فورثینگ M4 محصول جدید شرکت فردا موتورز است؟! (جزئیات)

چندیست که شرکت فردا موتورز (خودروسازی فردا) اقدام به مونتاژ برخی محصولات نه چندان سطح بالا دو برند چانگان و دانگ فنگ چین می‌نماید. خودروهایی که اکثر آنان از امکانات رفاهی زیادی بهره نبرده و…