Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

فورد فیستا اوربا

11خودرو خاص با طراحی نامتقارن و عجیب را ببینید!

درست مانند هر سازه‌ای در جهان، خودرو نیز باید از یک هماهنگی و هارمونی خاصی در شاخصه‌های طراحی خود برخوردار باشد. هماهنگی که درنهایت منجر به تولید یک خودرو با ظاهری خاص و جذاب می‌شود. اما…