Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

فورد فیوژن خودران

سرعت تشخیص چراغ های ترافیکی توسط نرم افزارهای خودروهای خودران چقدر است؟

خودروهای خودران و هوشمندی که بدون نیاز به راننده بتوانند در جاده‌ها بتازند دیگر یک مسئله مربوط به آینده نبوده و در حال حاضر خود را به همین زمان حال آورده‌اند. خودروهایی که با تلاش بی‌وقفه…