Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

فورد مدل T

خودروهای نمادین آمریکایی که دنیا را تغییر داده اند!

کشور آمریکا، همیشه صاحب خودروهای جذاب و دوست‌داشتنی بوده است که بعضی از آن‌ها، از حدومرز یک خودروی صرفاً معمولی خارج‌شده و خود را به‌عنوان نماینده‌های مهم آمریکا در جهان معرفی کرده‌اند.…